Erfaren

Vårt dybdekurs er en workshop over to dager med mål om å gi deltakerne omfattende kunnskaper om forhandlinger.

Vårt dybdekurs er en workshop over to dager med mål om å gi deltakerne omfattende kunnskaper om forhandlinger. Du vil få god kunnskap om forhandlinger som verdiskapende, konfliktløsende og relasjonsbyggende prosess. Du vil være i stand til å forberede, gjennomføre og evaluere kompliserte kommersielle forhandlinger. Du vil også få kunnskap om internasjonale forhandlinger, og kjennskap til forhandlingskulturer og - normer i andre deler av verden.

Ikon

Etter flere Innføringskurs og Fordypningskurs er tilbakemeldingene fra kursdeltakerne hos Vindaford Arbeidsgiverforum (VAF) meget gode. Sturla Vik-Vestlys faglige og pedagogiske kompetanse vurderes til toppkarakter på linje med kursets innhold og form. Kursene i forhandlingsteknikk er etterspurte.

Rita Fridfeldt, prosjektleder i VAF

Fordypning

Pris: kr
6300
,-
pr deltaker
Pris oppgis på forespørsel

For de fleste virksomheter er det viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme kommer som resultat av kvalitet. En bedrift som kjennetegnes av dyktige, trygge, og løsningsorienterte forhandlere vil raskt få et godt ord på seg.  

Vårt dybdekurs er en workshop over to dager med mål om å gi deltakerne en omfattende kunnskap om forhandlinger. Du vil få god kunnskap om forhandlinger som verdiskapende, konfliktløsende  og relasjonsbyggende prosess. Du vil være i stand til å forberede, gjennomføre og evaluere kompliserte kommersielle forhandlinger. Du vil også få kunnskap om internasjonale forhandlinger, og kjennskap til forhandlingskulturer og - normer i andre deler av verden.

Sentrale temaer på kurset er bl.a.:

  • Forhandlingsstrategier, strategivalg og forhandlingsteknikker
  • Hva som kjennetegner de virkelige dyktige forhandlerne
  • Effektiv kommunikasjon og språkmodeller
  • Maktbruk og maktbasert adferd i forhandlinger
  • Syv suksesskriterier for effektive forhandlinger
  • Analysering av forhandlingsprosessen
  • Coachende adferd og refraimingsteknikker i forhandlinger
  • Tillit som grunnpremiss i forhandlinger
  • LØFT-forhandlinger - hvordan gå fra NEI til JA
  • Team og sammensetning av forhandlingsteam

Vi gjennomfører i tillegg to spesialdesignede caser utviklet ved Harvard Negotiation Project (PON) som gir deg mulighet til å teste ut ny kunnskap i trygge omgivelser.

Målgruppe for kurset er de som har noe erfaring og kunnskap om forhandlinger fra før, og som ønsker å utvikle seg som forhandlere. Kurset passer også glimrende for personer som har gjennomført vårt grunnleggende kurs og som ønsker å ta steget videre som forhandlere.

Neste kurs

Oppgis på forespørsel.
Kontakt oss
for kurs til din bedrift
Oct 25, 2018erfarenerfaren