Velkommen til Vingeslag

Et unikt og annerledes kompetansefirma

Vingeslag skal gi kunnskap som virker i praksis.

Vi skal være landets ledende kompetanseutvikler innen forhandlinger.

Vi er leverandør av forhandlingskompetanse til næringsliv og offentlige myndigheter.

Høy kompetanse innen forhandlinger gir muligheter til verdiskaping og langvarig relasjonsbygging av unik verdi for bedriften.

Våre tjenester bygger på verdier som faglig dyktighet, profesjonell grundighet og glede over å kunne bidra til andre menneskers vekst og utvikling.

Forhandlinger er mulighetenes verden.

Det er derfor våre foredrag, kurs, workshops og utdanningstilbud er basert på en grunnleggende visjon:

"Vi skal være landets ledende kompetanseutvikler innen forhandlinger."

Bilde

Stand on the shoulders of giants

Kurs på dine premisser

- Ta steget til ekspertise

Vi tilbyr kunnskap fra nybegynnernivå til ekspertnivå.​

Vi tilpasser vårt program og våre metoder til hver enkelt kunde og sikrer at våre kurs er relevante, interessante og praktisk orienterte. Våre deltakere kan ta i bruk kompetansen umiddelbart.​

Ta kontakt for å få et tilbud, skreddersydd til din bedrift eller organisasjon.